• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1362
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:31
 • تاريخ :

جعفر بن محمد بن احمد دوریستی رازی

ابوعبدالله: جعفر بن محمد بن احمد دوریستی رازی یکی از علما و راویان بزرگ شیعه در قرن پنجم است. دوریستی یکی از رجال کثیر الراویه در کتب شیعه محسوب است او از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی رحمة الله علیهما السلام است و از آنها نقل روایت می کند. دوریستی با شیخ طوسی رحمة الله علیه معاصر بوده و اغلب علمای بزرگ قرن ششم مانند محمد بن ادریس حلی، شاذان بن جبرئیل و ابن شهر آشوب و سید مهدی مرعشی حسینی از وی نقل روایت نموده اند. وی تألیفاتی به نام کفایه در عبادات، یوم لیله و کتاب اعتقادات را از خویش بجا گذاشت نوشته اند دوریستی نزد خواجه نظام الملک طوسی خیلی مقرب بود و خواجه ماهی چند دفعه به دیدن او می رفت و از مجالست با او محظوظ بود. لازم به تذکر است که مرحوم محدث قمی به نقل از شیخ حر عاملی دوریستی دیگر به نام ابو محمد عبدالله بن جعفر بن محمد بن موسی بن جعفر که از فقهای بزرگ شیعه در اواخر قرن ششم است یادآوری نموده و از مقام علمی او نیز تجلیل کرده ولی متذکر نسبت او با صاحب ترجمه نگردیده است صاحب روضات شرحی مفصل در این زمینه دارد (ترجمه روضات جلد دوم صفحه 426) وفات ابوعبدالله در اواسط نیمه قرن پنجم بوده است (470) دوریست بخشی از شهر ری قصبه نزدیک تهران بوده که اکنون درشت نام دارد.
بازگشت...
امام به او لقب فقه سیار داد

امام به او لقب فقه سیار داد

امام به او لقب فقه سیار داد
امام و زن مستمند

امام و زن مستمند

امام و زن مستمند
آیت الله عزیز خوشوقت

آیت الله عزیز خوشوقت

آیت الله عزیز خوشوقت
یک نکته از آن معنا

یک نکته از آن معنا

یک نکته از آن معنا
UserName