• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 375
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:00
 • تاريخ :

شناخت امام زمان و عمل به وظایف در عصر غیبت وظیفه ای همگانی و واجب است .

آیت الله علم الهدیبروجردی از علمای مشهد در پاسخ به سوالی ، شناخت امام عضر (عج) و عمل کردنبه وظایف را در عصر غیبت ، امری واجب و یک وظیفه دانستند .

آیت الله علم الهدی بروجردی ازشاگردان حضرت آیت الله خوئی در پاسخ به سوالی پیرامون شناخت امام زمان(عج) گفت : همه عالم هستی تحت نظارت پیشوای عالمیان حضرت بقیه الله (عج)می باشد و شناخت آن حضرت بر همگان واجب است .

ایشان در ادامه خاطرنشان کرد : بعد از شناخت انسان باید به وظایفی که در زمان غیبت بر عهده  دارد عمل کند .

آیت الله علم الهدی بروجرودی فرمود : کسی که شناختی از امام زمان خودنداشته باشد مصداق این حدیث است که « من مات و لم یعرف امام زمانه ماتمیته جاهلیه » ، کسی که از دنیا برود و معرفت و شناخت از امام زمانشنداشته باشد ، مرگش همانند مردم زمان جاهلیت است چنان چه مردم جاهل بهدنیا می آمدند و جاهل از دنیا می رفتند .

ایشان در پایان فرج آن حضرت و توفیق شناخت و عمل به وظایف خود را از خداوند متعال مسالت نمود.

UserName