• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 712
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:57
 • تاريخ :

"دین و فلسفه از نگاه ابن رشد" تالیف دکتر صادق آئینه وند در 200 صفحه و شمارگان 1650 نسخه منتشر شد.

این کتاب که در سه بخش با یک مقدمه و نه فصل تنظیم شده کوششی است برای بیان نظریه های فیلسوفان نامور مسلمان در باب دین و فلسفه و نسبت و ربط آن دو به یکدیگر.

حاصل نظریات این فیلسوفان که در باب دین و فلسفه در این کتاب به آنها اشاره شده در سه نظریه خلاصه می شود. بعضی از آنها در نسبت بین دین و فلسفه به استقلال و بعضی به تلفیق و بعضی دیگر به توفیق باور دارند.

همه این فیسلوفان چه اصحاب استقلال و چه اصحاب تلفیق و چه اصحاب توفیق در نهایت بین دین و حکمت را سازگار می بینند و هدف هر دو را رساندن آدمی به فضیلت و سعادت می شناسند. پیروان نظریه استقلال با تمام احتیاطی که در اجتناب از خلط بین این دو دارند، هیچکدام را نافی و مقابل دیگری نمی شناسند بلکه تنها تفاوت را در راه و روش و منبع اخذ می بینند.

در این کتاب سعی بر آن بوده تا نظرات این فیلسوفان به اجمال آورده شود و از تطویل اجتناب شود. اگر در بحث مربوط به ابن رشد این شرط رعایت نشده به جهت خاطر ناشناخته بودن او درایران و نیز به این سبب بوده که وی هم به عنوان فیلسوف و هم به عنوان فقیه در این باب گام نهاده و بین معارضان به داوری پرداخته است.

در بخش اول و دوم کتاب در بحث از فیلسوفان شرق و غرب عالم اسلامی تنها به نامداران اکتفا شده زیرا جهان اسلام بیشتر درگیر آنها بوده و آنها نیز از این باب مطرح بوده اند.

در بخش سوم کتاب "فصل المقال فیمابین الحکمة و الشریعة من الاتصال" ابن رشد ضمیمه کتاب شده تا خوانندگان به متنی دقیق و معتبر در این باب دسترسی پیدا کنند.

UserName